Danh bạ điện tử

Thứ ba - 08/01/2019 10:15
I. CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH THỊ ĐOÀN

II. ĐOÀN XÃ, PHƯỜNG

2.1.Đoàn phường Quỳnh Thiện
2.2. Đoàn phường Quỳnh Dị
2.3. Đoàn phường Quỳnh Phương
2.4. Đoàn phường Mai Hùng
2.5. Đoàn phường Quỳnh Xuân
2.6. Đoàn xã Quỳnh Liên
2.7. Đoàn xã Quỳnh Lập
2.8. Đoàn xã Quỳnh Lộc
2.9. Đoàn xã Quỳnh Vinh
2.10. Đoàn xã Quỳnh Trang

III. ĐOÀN TRỰC THUỘC
3.1. Đoàn Trường THPT Hoàng Mai
3.2.Đoàn Trường THPT Hoàng Mai 2
3.3. Đoàn TN Bệnh viện phong – da liễu TW Quỳnh Lập
3.4. Đoàn TN Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hoàng Mai
3.5. Đoàn TN Hóa chất mỏ
3.6. Chi đoàn Công an Thị xã
3.7. Chi đoàn Cơ quan Đảng – Đoàn thể Thị xã
3.8. Chi đoàn Cơ quan Chính quyền Thị xã
3.9. Chi đoàn Tòa án Thị xã
3.10. Chi đoàn Chi cục thuế Thị xã
3.11. Chi đoàn Bảo hiểm xã hội Thị xã
3.12. Chi đoàn Liên ngành VKSND - THADS Thị xã
3.13. Chi đoàn Ngân hàng CSXH Thị xã
3.14. Chi đoàn Phòng khám đa khoa Quang Khởi
3.15. Chi đoàn Trung tâm y tế Thị xã
3.16. Chi đoàn Kho bạc
3.17. Chi đoàn Công ty CP ĐT&PT Môi trường đô thị Hoàng Mai
3.18. Chi đoàn công ty cổ phần Auriga

IV. LIÊN ĐỘI CÁC TRƯỜNG HỌC
4. 1 LĐ Trường THCS Quỳnh Thiện
4. 2 LĐ Trường THCS Quỳnh Dị
4.3 LĐ Trường THCS Quỳnh Phương
4.4 LĐ Trường THCS Mai Hùng
4.5 LĐ Trường THCS Quỳnh Xuân
4.6 LĐ Trường THCS Quỳnh Liên
4.7 LĐ Trường THCS Quỳnh Lập
4.8 LĐ Trường THCS Quỳnh Lộc
4.9 LĐ Trường THCS Quỳnh Vinh
4.10 LĐ Trường THCS Quỳnh Trang
4.11 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Thiện A
4.12 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Thiện B
4.13 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Phương A
4.14 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Phương B
4.15 LĐ Trường Tiểu học Mai Hùng
4.16 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Xuân A
4.17 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Xuân B
4.18 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Dị
4.19 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Lộc A
4.20 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Lộc B
4.21 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Vinh A
4.22 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Vinh B
4.23 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Vinh C
4.24 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Trang
4.25 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Liên
4.26 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Lập A
4.27 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Lập B

 

A. DANH BẠ CƠ QUAN THỊ ĐOÀN VÀ ĐOÀN TRỰC THUỘC THỊ ĐOÀN
I/ CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH THỊ ĐOÀN

 
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Hồ Cảnh Thuận Bí thư thị đoàn 0962.509.599
0914.433.858
2 Võ Hồ Thanh Trường UVBTV, cán bộ Thị đoàn 0988855852
3 Lê Sỹ Tiến UVBTV, cán bộ Thị đoàn 0971.741.878
0915.277.858
4 Trương Thị Nga UVBTV, cán bộ Thị đoàn 0972.557.808
5 Nguyễn Thị Vinh UVBCH, cán bộ Thị đoàn 0372954642
----- Email: thidoanhoangmai2013@gmail.com - ĐT: 0383.668.263 -----  
II/ ĐOÀN XÃ, PHƯỜNG

 
1. Đoàn phường Quỳnh Thiện
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Nguyễn Thị Thanh Bí thư 0977.449.957
0977.209.708
2 Nguyễn Bá Hiền Phó Bí thư 0977.572.126
3 Trần Ngọc Tiến UVBTV 0938.962.538
----- Email: thanhnguyen1326@gmail.com ------
2. Đoàn phường Quỳnh Dị
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Hồ Sỹ Vương Bí thư 0965078684
2 Trần Việt Hoàn Phó Bí thư 0981508345
3 Nguyễn Thị Hà Tuyên UVBTV 0977.437.123
----- Email: thanhnienqd@gmail.com ----
3. Đoàn phường Quỳnh Phương
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Nguyễn Ngọc Dũng Bí thư 0974747048
2 Hoàng Đức Thịnh Phó Bí thư 0963731593
3 Hoàng Thị Cẩm Ngà UVBTV 0978.253.503
---- Email: ngocdungqp@gmail.com -----
4. Đoàn phường Mai Hùng
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Phạm Đình Tuệ Bí thư 0987.182.696
2 Nguyễn Trọng Thế Phó Bí thư 0988.743.444
0976692959
3 Đậu Thị Thu UVBTV 0982354018
---- Email: thanhnienmaihung@gmail.com -----
5. Đoàn phường Quỳnh Xuân
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Nguyễn Thị Xuân Bí thư 0988.325.496
2 Hồ Văn Hữu Phó Bí thư 0976.828.470
3 Nguyễn Cảnh Phương UVBTV 0947365777
----- Email: doanphuongquynhxuan@gmail.com ------
6. Đoàn xã Quỳnh Liên
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Nguyễn Văn Lĩnh Bí thư 0985.072.366
0936.497.798
2 Hồ Minh Tâm Phó Bí thư 0385727445
3 Nguyễn Thị Tuyên UVBTV 0987167349
----- Email: doanxaquynhlien2015@gmail.com ------
7. Đoàn xã Quỳnh Lập
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Lê Thị Huyền Bí thư 0962.489.555
2 Trương Công Vũ Phó Bí thư 0983.285.899
3 Trương Đình Thơm UVBTV 01632773120
----- Email: lehuyen312@gmail.com ----  
 
8. Đoàn xã Quỳnh Lộc
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Nguyễn Huy Tài Bí thư 0968106060
2 Nguyễn Thị Quỳnh Giang Phó Bí thư 0974.361.272
3 Lê Văn Trọng UVBTV 0989966192
----- Email: dx.quynhloc@gmail.com -----
 
 

9. Đoàn xã Quỳnh Vinh
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Vũ Lê Tín Bí thư 0968114156
2 Lê Thạc Lợi Phó Bí thư 0984.734.934
3 Phạm Hồng Hòa UVBTV 0973990843
----- Email: vutin83@gmail.com ------
 
 

10. Đoàn xã Quỳnh Trang
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Đậu Minh Trung Bí thư 0973.198.297
2 Mai Trường Hà Phó Bí thư 01664422246
3 Lê Thị Thủy UVBTV 01648599027
----- Email: dauminhtrung@gmail.com -----
III/ ĐOÀN TRỰC THUỘC
1. Đoàn Trường THPT Hoàng Mai
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Nguyễn Sỹ Nhan Bí thư 0982.776.822
2 Nguyễn Văn Lộc Phó Bí thư 0974130626
3 Phùng Tú Anh Phó Bí thư 0966037036
4 Nguyễn Đình Khanh UVBTV  
5 Nguyễn Thị Thủy UVBTV 0978.607.874
----- Email: synhan.hmai@gmail.com ------  
2. Đoàn Trường THPT Hoàng Mai 2
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Lê Tiến Nghiêm Bí thư 0972.739.056
2 Lê Thị Na Phó Bí thư 0355.229.918
3 Nguyễn Thị Hiền UVBTV  
4 Nguyễn Hữu Hoàng UVBTV  
5 Trần Thị Thanh Hải UVBTV  
----- Email: doantruongthpthoangmai2@gmail.com ------
3. Đoàn TN Bệnh viện phong – da liễu TW Quỳnh Lập
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Ngô Văn Chiến Bí thư 0965654769
2 Nguyễn Bá Long Phó Bí thư  
3 Nguyễn Thị Tuyết UVBTV  
----- Email: chientbytql@gmail.com ------
4. Đoàn TN Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hoàng Mai
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Hồ Văn Thọ Bí thư 01649494948
2 Nguyễn Thị Thủy Phó Bí thư  
3 Đậu Thị Thanh Thủy UVBCH  
----- Email: hovantho1986@gmail.com -----
5. Đoàn TN Hóa chất mỏ
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Lê Đình Tuấn Bí thư 0967.742.728
2   Phó Bí thư  
----- Email: letuan.hh4@gmail.com  -----
6. Chi đoàn Công an Thị xã
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Nguyễn Công Thận Bí thư 0975113892
2 Hồ Bá Trí Phó Bí thư 0968.156.626
3 Hồ Văn Đạt UVBCH  
4 Nguyễn Văn Lãm UVBCH  
5 Đặng Phú Thanh UVBCH  
6 Cao Phương Thảo UVBCH  
7 Phan Ngọc Vinh UVBCH  
----- Email: myquynhluu2@gmail.com ----
7. Chi đoàn Cơ quan Đảng – Đoàn thể Thị xã
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Quách Hữu Quyết Bí thư 0973.277.516
2 Nguyễn Đình Cường Phó Bí thư 0983753737
3 Trương Thị Nga UVBCH 0972557808
----- Email: quachquyetmh@gmail.com -----
8. Chi đoàn Cơ quan Chính quyền Thị xã
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Nguyễn Thị Mai Bí thư 0977.099.717
2 Vũ Xuân Lượng Phó Bí thư 0979077488
3 Nguyễn Hữu Sơn UVBCH 0987.899.959
4 Nguyễn Thị Trang UVBCH 0973342492
5 Hồ Thị Hồng UVBCH 0961129567
----- Email: mai273@gmail.com ------
9. Chi đoàn Tòa án Thị xã
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Nguyễn Duy Tuấn Bí thư 0904.924.861
2 Nguyễn Hữu Huy Phó Bí thư 0968.764.789
----- Email: nguyentuan0185@gmail.com -----
10. Chi đoàn Chi cục thuế Thị xã
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Dương Minh Phương Bí thư 0949.940.409
2 Lương Thị Ly Phó Bí thư 0979.557.925
  Cao Thị Đoàn UVBCH  
----- Email: minhphuongcct@gmail.com ------
11. Chi đoàn Bảo hiểm xã hội Thị xã
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Trần Nam Hưng Bí thư 0343.983.707
2 Ngô Thị Quý Phó Bí thư 0985.233.992
----- Email:  ngothiquy92@gmail.com -----
12. Chi đoàn Liên ngành VKSND - THADS Thị xã
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Văn Thị Thu Hường Bí thư 0382.977.925
2 Hoàng Thị Hà Phó Bí thư  
  Trần Thị Quỳnh Nga UVBCH  
----- Email: myfriend2811@gmail.com -----
13. Chi đoàn Ngân hàng CSXH Thị xã
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Nguyễn Thị Hồng Nhung Bí thư 0338.881.131
2 Nguyễn Thị Thu Lan Phó Bí thư 0983.081.266
----- Email: thulan1502vbsp@gmail.com -----
14. Chi đoàn Phòng khám đa khoa Quang Khởi
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Nguyễn Tuấn Việt Bí thư 0996.2665.678
2 Bùi Văn Tú Phó Bí thư 0968.290.989
3 Nguyễn Thị Hiền UVBCH 0366.838.683
4 Nguyễn Thị Lan Anh UVBCH 0962.458.677
5 Nguyễn Đình Vân UVBCH  
----- Email: tubv@quangkhoi.org -----
15. Chi đoàn Trung tâm y tế Thị xã
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Quách Hữu Cương Bí thư 0974942163
2 Hồ Thị Hương Phó Bí thư  
3 Lê Đăng Luận UVBCH  
----- Email: khth.ttythm@gmail.com -----
16. Chi đoàn Kho bạc
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Nguyễn Thị Minh Thắng Bí thư 0912981619
2 Nguyễn Xuân Quỳnh Phó Bí thư  
----- Email: thangco196@gmail.com ----
17. Chi đoàn Công ty CP ĐT&PT Môi trường đô thị Hoàng Mai
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Đậu Văn Hà Bí thư 0985622885
2   Phó Bí thư  
----- Email: dauvanha82@gmail.com ----
18. Chi đoàn công ty cổ phần Auriga
TT Họ và tên Chức vụ Di động
1 Nguyễn Trung Thành Bí thư 0971168616
2   Phó Bí thư  
3   UVBCH  
----- Email: auriga.jsc@gmail.com ----
B. DANH SÁCH LIÊN ĐỘI CÁC TRƯỜNG HỌC
 
I/ Liên đội Trường THCS
 

2.1 LĐ Trường THCS Quỳnh Thiện
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Nguyễn Xuân Thọ GV - TPT Liên đội 01674026474  
----- Email: thoboiloi33@gmail.com ------
2.2 LĐ Trường THCS Quỳnh Dị
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Nguyễn Quang Trì GV - TPT Liên đội 01673648689  
----- Email: c2quynhdi.hm@nghean.edu.vn ----
2.3 LĐ Trường THCS Quỳnh Phương
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Nguyễn Thanh Tùng GV-TPT Đội 0975.336.905  
---- Email: c2quynhphuong.hm@nghean.edu.vn ----
2.4 LĐ Trường THCS Mai Hùng
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Lê Thế Thắng GV-TPT Đội 0857786555  
---- Email: lethethang2011@gmail.com -----
2.5 LĐ Trường THCS Quỳnh Xuân
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Phạm Ngọc Đồng GV-TPT Đội 01697.327.868  
----- Email: ngocdong1979@gmail.com ------
2.6 LĐ Trường THCS Quỳnh Liên
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Nguyễn Ngọc Thường GV-TPT Đội 01655300914  
----- Email: nguyenngocthuongdang@gmail.com  ------
2.7 LĐ Trường THCS Quỳnh Lập
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Lê Trần Thành Công GV-TPT Đội 0976.453.817  
----- Email: c2quynhlap.hm@nghean.edu.vn ----
2.8 LĐ Trường THCS Quỳnh Lộc
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Trần Văn Hòa GV-TPT Đội 0943025761  
----- Email: c2quynhloc.hm@nghean.edu.vn -----
2.9 LĐ Trường THCS Quỳnh Vinh
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Nguyễn Xuân Triều GV-TPT Đội 0965259008  
----- Email: xuantrieuqv@gmail.com  ------
2.10 LĐ Trường THCS Quỳnh Trang
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Lê Công Tư GV-TPT Đội 01692.700.109  
----- Email: c2quynhtrang.hm@nghean.edu.vn -----
II/ LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC


3.1 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Thiện A
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Hồ Thị Thúy GV-TPT Đội 01676.637.678  
----- Email: halinhbinhminh@gmail.com ------
3.2 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Thiện B
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Hồ Thị Hồng GV-TPT Đội 0914.432.106  
----- Email: hongphongkb@gmail.com ----
3.3 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Phương A
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Hồ Thị Huyền GV-TPT Đội 01639.227.494  
---- Email: huyenQPA@gmail.com -----
3.4 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Phương B
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Lê Thị Xoan GV-TPT Đội 0949124708  
---- Email: xoanc1quynhlien@gmail.com  -----
3.5 LĐ Trường Tiểu học Mai Hùng
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Lê Thị Yến GV-TPT Đội 01643686393  
---- Email: ngocyenhm@gmail.com  -----
3.6 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Xuân A
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Nguyễn Thị Hạnh GV-TPT Đội 0987.319.662  
----- Email: hanhcuong5@gmail.com -----
3.7 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Xuân B
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Trương Thị Thuyên GV-TPT Đội 0979.076.779  
----- Email: liendoiqxb.hm.nghean@gmail.com ------
3.8 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Dị
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Hồ Thị nhiệm GV-TPT Đội 0973126248  
----- Email: nhiem1071987@gmail.com  ----
3.9 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Lộc A
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Lê Văn Hà GV - TPT Đội 0979953818  
----- Email: c1quynhloca.hm@nghean.edu.vn -----
3.10 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Lộc B
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Tống Thị Thúy GV-TPT Đội 01658.592.836  
----- Email: ththt79@gmail.com -----
3.11 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Vinh A
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1  Nguyễn Thị Lựu GV-TPT Đội 0942745662  
----- Email: huongluuthqlapb@gmail.com  ------
3.12 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Vinh B
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1  Đặng Văn Mười GV-TPT Đội 01648567890  
----- Email: c1quynhvinhbhm.@nghean.edu.vn ------
3.13 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Vinh C
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Lê Thị Thảo GV-TPT Đội 0984041520  
----- Email: Lethithao750@gmail.com  -----
3.14 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Trang
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Đậu Thị Phương GV-TPT Đội 01649.731.549  
----- Email: c1quynhtrang.hm@nghean.edu.vn -----
3.15 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Liên
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Lê Thị Kim Lan GV-TPT Đội 0978904816  
----- Email: c1quynhlien.hm@nghean.edu.vn -----
3.16 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Lập A
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Lê Quý Phú GV-TPT Đội 0946387131  
----- Email: c1quynhlapa.hm@nghean.edu.vn -----
3.17 LĐ Trường Tiểu học Quỳnh Lập B
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ký tên
1 Lưu Văn Huế GV-TPT Đội 0963162497  
----- Email: luuhue729@gmail.com -----

Nguồn tin: Thị đoàn Hoàng Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

 HÌNH ẢNH NỔI BẬT

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ

  • Đang truy cập16
  • Hôm nay116
  • Tháng hiện tại26,500
  • Tổng lượt truy cập5,159,295
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây