Thị xã Hoàng Mai: Hiệu quả từ mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ”Điểm sáng trong công tác Đoàn.

Thứ tư - 02/03/2022 14:57
Thị xã Hoàng Mai: Hiệu quả từ mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ”Điểm sáng trong công tác Đoàn
Thị xã Hoàng Mai: Hiệu quả từ mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ”Điểm sáng trong công tác Đoàn.
Ngay trong trang bìa của cuốn sách đầu tiên dùng làm tài liệu đào tạo những chiến sĩ cách mạng đầu tiên của Đảng - tác phẩm “Đường Kách mệnh” và sau này, nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc lại di huấn của Lênin: “Không có lý luận cách mạng, thì không có phong trào cách mạng”.
Lý luận tiền phong ấy, theo Bác chính là lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Người căn dặn cán bộ phải “học tập tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết tốt những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng”.Với tư cách là đội hậu bị của Đảng, là nguồn cung cấp nhiều nhất và trực tiếp nhất đoàn viên ưu tú của mình cho Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Hoàng Mai đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác này.
Được thành lập từ chủ trương của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” ở thị xã Hoàng Mai đã dần đi vào nề nếp gắn với những hiệu quả thiết thực. Cụ thể, với sự quan tâm thường xuyên của Thị ủy, Ban Tuyên giáo và Ban Thường vụ Thị đoàn, mô hình đã giúp đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của mình đối với các vấn đề đang được dư luận quan tâm. Theo đó, bám sát đặc điểm yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương và các cơ quan, đơn vị trong thị xã, hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” đã tập trung vào 2 nội dung chính là đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc và sinh hoạt lý luận chính trị tư tưởng. Qua đó, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội cho thanh niên, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng lý luận của Đảng trong xu hướng phát triển của mạng xã hội hiện nay.
Các thành viên của Câu lạc bộ sẽ tham gia các hoạt động cụ thể như các buổi đối thoại, tọa đàm, trao đổi về các phương pháp, kinh nghiệm nhận diện, nhận biết quan điểm sai trái, thù địch và đấu tranh với các quan điểm này; tham gia viết tin, bài gửi đăng trên các chuyên mục về phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các báo, trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội...
Đến nay câu lạc bộ có 17 thành viên nòng cốt và Ban chủ nhiệm câu lạc bộ, mỗi quý câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt một lần, ngoài ra câu lạc bộ lập nhóm kín Zalo để hoạt động trao đổi thông tin thường xuyên; trang cộng đồng của câu lạc bộ có hơn 1.800 lượt thích và theo dõi. Đã có nhiều bài viết có chất lượngđấu tranh với các tư tưởng sai trái, vạch rõ tính chất phản động, luận điệu thù địch đồng thời còn trực tiếp khẳng định tính đúng đắn trong quan điểm, đường lối của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Bên cạnh đó, hoạt động của mô hình cũng góp phần bồi dưỡng nhãn quan chính trị của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn thị xã.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hồ Cảnh Thuận, Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn chia sẻ: “Kết cấu buổi sinh hoạt lý luận chính trị, tư tưởng: Phần 1 thường điểm tin trong nước và quốc tế hoặc nghe báo cáo chuyên đề. Ban Chủ nhiệm phân công 1 đến 2 thành viên chuẩn bị và thực hiện, có thể kết hợp thi trắc nghiệm kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội hoặc các vấn đề đoàn viên, thanh niên quan  tâm,  nổi  bật  trong  tuần,  trong tháng... Phần 2 tổ chức thảo luận và phản biện về một chuyên đề học thuật cụ thể. Ban Chủ nhiệm có thể chọn nội dung có giá trị dài lâu, lịch sử, lý luận, vấn  đề  thực  tiễn,  vấn  đề  của  thanh niên để thảo luận. Tạo điều kiện cho các thành viên đăng kí chủ đề sẽ thảo luận tại buổi sinh hoạt trước đó, có thể phân chia thành hai nhóm chính biện và phản biện. Nhóm chính biện đăng ký nội dung sẽ thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, trình bày và bảo vệ luận điểm. Các thành viên còn lại của câu lạc bộ sẽ đóng vai trò phản biện.Sau đó, chủ trì kết luận vấn đề và thông tin quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với các nội dung còn tranh luận”.
Thực tế cho thấy, hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” ở thị xã Hoàng Mai đã góp phần tạo ra môi trường thuận lợi để cán bộ, đoàn viên thanh niên, được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong tham gia đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhất là trên không gian mạng... Đồng thời, kết quả hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” cũng góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Theo đồng chí Trung úy Trần Quang Đông, cán bộ Đội An ninh, Bí thư đoàn CATX, thành viên câu lạc bộ, mô hình Câu lạc bộ lý luận trẻ đã giúp các đoàn viên, thanh niên có đầy đủ “vũ khí tư tưởng” để đấu tranh và đấu tranh hiệu quả với các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch.
Với các hình thức hoạt động phong phú, khoa học, mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” ở thị xã Hoàng mai đã có tác dụng tập hợp, tạo diễn đàn, sân chơi cho thanh niên trong lĩnh vực lý luận, chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị, nhận diện và đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội; góp phần củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Hoạt động của câu lạc bộ đã luôn bảo đảm chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, có tính chính trị, tính chiến đấu và tính lý luận cao. Do đó đã thu hút sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của đông đảo cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ trong toàn thị xã.
Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Thị ủy, Ban Tuyên giáo, Thị đoànHoàng Mai sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ”. Trọng tâm là đa dạng hóa các nội dung, hình thức hoạt động gắn với nhu cầu tâm lý của tuổi trẻ và đặc điểm nhiệm vụ của địa phương và các cơ quan, đơn vị; kịp thời cập nhật những vấn đề dư luận quan tâm trên cơ sở định hướng chính trị đúng đắn, hợp lý. Qua đó, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội cho thanh niên, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng lý luận của Đảng trong xu hướng phát triển của mạng xã hội hiện nay.
Một số hình ảnh sinh hoạt CLB:
 

Hồ Xuân Tiến
Chính trị viên phó BCH Quân sự thị xã

Tác giả bài viết: Văn phòng Thị đoàn

Nguồn tin: Thị đoàn Hoàng Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Các tin khác

 HÌNH ẢNH NỔI BẬT

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ

  • Đang truy cập10
  • Hôm nay658
  • Tháng hiện tại58,578
  • Tổng lượt truy cập5,070,202
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây